VIKTIG INFORMATION - JUST NU GÅR DET INTE LÄGGA ORDER P.G.A.TEKNISKA PROBLEM. 

 

Snabb leverans • Fria byten • Sortimentsgaranti

Marinradio

Marinradio eller marin VHF är en standard för radiokommunikation som sker på ett antal VHF-frekvenser i intervallet 156-174 MHz. Den delen av trafiken som är avsedd för fritidsbåtar och civil användning sker på 156.000-163.425 MHz.Merparten av radiokommunikationen sker i form av samtal (normal sändning och mottagning), men det finns även kanaler avsedda för annan radiotrafik såsom AIS-systemet. De flesta VHF-kanalerna används internationellt, men det finns nationella variationer så det är generellt en bra idé att kontrollera reglerna om man reser in i ett annat land eller om man funderar på att köpa en radioenhet från utlandet.Sedan slutet av 1990-talet har användandet stadigt ökat även bland fritidsbåtsägare. Marinradio är ett bra alternativ för att behålla kommunikationsmöjligheterna till sjöss, särskilt eftersom mobiltelefonnätet har dålig täckning utanför kusterna. Det är självklart också en effekt av att radioenheterna har blivit mindre, billigare och enklare att använda.Idag finns några av kanalerna på VHF-bandet reserverade för fritidsbåtar i Norden på ”leisure-kanalerna” L1 (155.500 MHz) och L2 (155.525 MHz). Det är inte ovanligt att även kanal 16 används för kommunikation mellan fritidsbåtar, vilket dock kan vara kontroversielt (eller direkt förbjudet i vissa vatten) då kanal 16 är en nödkanal som samtliga fartyg skall passa (dock inte alla fritidsbåtar).Normalt används halv duplex vid kommunikation på VHF-radio, vilket helt enkelt betyder att man inte kan sända och mottaga på samma gång. Undantaget för detta är kanaler avsedda för kommunikation med kustradiostationer, som i regel använder full duplex.För att få använda marin VHF krävs tillstånd som (i Sverige) utfärdas av Post- och telestyrelsen. Själva utrustningen är dock inte licenspliktig, så det krävs inget tillstånd för att kunna köpa en radioenhet.Det finns både mindre, bärbara radioenheter för marin VHF och större enheter för fast montage med mer avancerade funktioner. Större båtar och fartyg har ofta en fast radio med DSC som kan kopplas till GPS. De fasta enheterna kräver även en externt monterad antenn, medan de bärbara enheterna generellt har en integrerad antenn vilket även begränsar den maximala räckvidden mellan de två olika alternativen.De radiovågor som används för marin radiotrafik har (under normala förhållanden) ungefär samma utbredningsmönster som synligt ljus, med en liten men begränsad krökning över horisonten och andra hinder. Mellan mindre båtar med en antenn som är placerad lägre än 5 meter ovanför havsytan blir räckvidden därmed ca 11 km (6 nautiska mil). Segelbåtar och större båtar med en antenn monterad på 9-18 meters höjd ovanför vattnet blir räckvidden ca 25-30 km (14-17 nautiska mil). Räckvidden för radiovågor på de marina VHF-frekvenserna kan väsentligt begränsas av hinder i miljön, exempelvis kan en ö med bergknallar och skog placera sändare och mottagare i radioskugga från varandra.Sändareffekten på marina radioenheter får maximalt uppgå till 25 W, men bland bärbara enheter är det sällsynt med en effekt som överstiger 5W. ... Visa mer Visa mindre

Det fanns inga produkter som matchade dina val

Testa att söka efter produkten.
Du kan också maila oss på info@activeoutfit.se så kanske vi kan hjälpa dig.