I den här texten ska vi försöka förklara lite kring de olika kalibrar som finns på luftgevär, samt försöka åskådliggöra de för- och nackdelar som olika typer av luftvapen har. Allt för att underlätta ditt val av luftgevär!

Till att börja med finns det idag 3 stycken grundkalibrar att välja mellan.

Den absolut vanligaste är 4,5 mm eller 0,177 tum. Det är den kaliber som alla olympiskt luftvapen skjuts med. Både när det gäller pistol och gevär är det den kaliber som man måste använda. Att alla måste använda samma kaliber har att göra med att man får räkna träffen uppåt så snart som man har kluvit linven upp till nästa resultat på tavlan. Man skulle annars nå högre resultat om man fick använda en kaliber med större diameter. I Sverige har man satt en gräns på anslagsenergin till 10 Joule när det gäller tillståndsplikten på luftvapen och när det gäller en 4,5-kaliber väger kulan ca. O,5 gram vilket ger den maximala utgångshstigheten på 200m/sek för att man skall hålla sig inom gränserna för det tillståndsfria luftskyttet. Det internationella tävlandet och de olympiska grenarna sker på 10 meters avstånd meter och alltid inomhus. Anledningen till det är att när man skjuter utomhus med en kula som väger så lite som 0,5 gram kommer yttre faktorer att påverka kulan negativt.

Luftgevar_VictorHär är några exempel på avstånd för att åskådligöra hur mycket 4,5 mm-kulan faller samt hur mycket den flyttar sig i sidled vid en blygsam vind på 5m/sek

Skjutavstånd 5m kulan faller 0,3 cm / sidförflyttning 0,5 cm

Skjutavstånd 10m kulan faller 1,3 cm / sidförflyttning 1,7 cm

Skjutavstånd 15m kulan faller 2,9 cm / sidförflyttning 2,2 cm

Skjutavstånd 20m kulan faller 5,2 cm / sidförflyttning 3,5 cm

Skjutavstånd 25m kulan faller 8,3 cm / sidförflyttning 5,5 cm

Skjutavstånd 30m kulan faller 12,3 cm / sidförflyttning 8,6 cm

Det man ser med denna tabell är att man inte kommer träffa en ölburk på 30 meter, även om man har siktat mitt i på 10 meter.

Nästa kaliber att studera är 5,6 mm eller 0.22 tum. Denna kaliber skrivs ibland som 5,5 mm men det är samma kaliber som man menar (det mer exakta måttet är 5,56 mm). Denna kaliber får inte gå fortare än 140m/sek innan den blir tillståndspliktig (10 joule).  En vanlig missuppfattning är att denna kaliber skulle vara lika kraftig som ett salongsgevär. Ett salongsgevär (22lr) med en utgångshastighet på 350m/sek och en kulvikt på 2,6 gram har en anslagsenergi på cirka 140 joule. Även om vi ökar farten i luftgeväret till 200m/sek har luftgeväret bara samma anslagsenergi vid mynningen som salongsgeväret 22lr har på 200 meters avstånd.

Exempel på hur mycket 5,6mm kulan faller samt förflyttar sig i sida vid en blygsam vind på 5 m/sek

Skjutavstånd 5m kulan faller 0,7 cm / sidförflyttning 1,1 cm

Skjutavstånd 10m kulan faller 2,7 cm / sidförflyttning 2,4 cm

Skjutavstånd 15m kulan faller 6,2 cm / sidförflyttning 4,8 cm

Skjutavstånd 20m kulan faller 11,3 cm / sidförflyttning 8,3 cm

Skjutavstånd 25m kulan faller 17,4 cm / sidförflyttning 9,8 cm

Skjutavstånd 30m kulan faller 25 cm / sidförflyttning 12,1 cm

Som du ser faller 5,6mm nästan dubbelt så mycket som kaliber 4,5 på 30 meter. Vi måste öka farten till 200m/sek på 5,6-geväret för att kulbanan skall bli samma på 30m som 4,5-geväret. Energin mätt i joule blir mycket lika på 30meter ca. 6,7joule. Så när man läser detta så kan man lätt konstatera att det inte är så stor idé att köpa ett luftgevär i kaliber 5,6mm så länge man ska hålla sig inom det licensfria luftgevärsskyttet.

Det finns även en kaliber som heter 6,35 och den är absolut inte vanlig i dagsläget, men för ett antal år sedan (innan man ändrade förutsättningarna för tillståndsplikten på luftgevär) var denna kaliber mycket populär. Den tidigare gränsen var att utgångshastigheten inte fick överstiga 200m/sek vid mynningen vilket gjorde större och tyngre kulor populära eftersom de får en högre energi än en kula med lägre vikt vid samma utgångshastighet. (Detta gjorde att 6,35 kaliberns anslagsenergi på 30 meter var nästan 25 Joule, vilket med dagens regler är licenspliktigt.)

Luftvapen finns i en rad olika system och mekanismer. Det vanligaste är det fjäderdrivna. Det är helt enkelt en fjäder med en packning framför sig som komprimerar en luftpelare som driver iväg kulan.

Nästa model är de vapen som drivs med förkomprimerad luft, s.k. PCP-vapen. Där bygger man upp ett tryck i vapnet och detta kan göras på flera olika sätt. När det kommer in på tävlingsvapen sker detta oftast med en enkel spännrörelse. Andra vapentyper är det så kallade ”pumpgeväret” där man med ett antal pumprörelser med vapnets spännarm kan öka trycket beroende på hur hårt man pumpar.

I de modernaste vapnen som drivs med förkomprimerad luft bygger man upp ett tryck med en extern pump. Man fyller en kammare på vapnet med luft upp till 300 bar, exempelvis genom att ansluta vapnet till en dykartub eller genom att använda en speciell luftpump. Denna kammare räcker sedan till att skjuta ett antal skott. Hur många som man kan skjuta beror ofta på den ventilen som är monterad, högre utgångshastighet ger helt enkelt färre skott innan kammaren behövs fyllas på.

En mycket rolig vapentyp är kolsyrevapen som laddas med en C02-patron. Detta gör att man kan skjuta ett 50-tal skott innan man måste byta kolsyrepatron. Nackdelen med denna vapentyp det är att utgångshastigheten sällan blir över 120m/sek vilket resulterar i en krökt kulbana samt att kulan är längre tid i luften mellan pipan och målet vilket gör att sidvinden påverkar kulan mer.

Luftpistoler och kolsyrepistoler

När det kommer till luftpistoler går allting vi skrivit om de olika kalibrarna att applicera på denna vapentyp, men man måste börja lite längre ner. En luftpistol i kaliber 4,5mm har mycket sällan en utgångshastighet som överstiger 120m/sek. En intressant detalj är att kolsyredrivna vapnen inte är lika känsliga för piplängd, med andra ord har en kolsyredriven CO2-pistol ungefär samma utgångshastighet som motsvarande gevär.

Bland kolsyrepistolerna är det inte helt ovanligt att de har magasin som rymmer ett större antal skott och en s.k. blowback-funktion som använder en del av kolsyran vid varje skott till att genomföra en mantelrörelse på vapnet för att efterlikna funktionen hos en riktig halvautomatisk pistol. Eftersom en del av kolsyran används till att driva blowback-funktionen istället för att skjuta iväg kulan blir utgångshastigheten ofta lägre på modeller med blowback, men det kan ändå göra skyttet roligare eftersom det blir lite mer realistiskt.

Tillbehör

Det finns massor av praktiska och roliga tillbehör till luftvapen för att göra skyttet säkrare, roligare och mer varierat. Till att börja med ska vi ta upp säkerheten – använd alltid skyddsglasögon vid alla typer av skytte!

Utöver skytteglasögon finns det många roliga detaljer som man kan använda för att förhöja skytteupplevelsen. De uppenbara tillbehören till luftvapen är självklart ammunition, måltavlor och kulfång. Det finns också många olika typer av skjutmål som är självmarkerande och som kan användas för att skapa ett varierat och roligt luftgevärsskytte. Ett annat praktiskt tillbehör är de speciella fickor som finns för att förvara lös ammunition i vid bältet som gör det lite lättare att komma åt ammunitionen än om man förvarar den direkt i de burkar de normalt levereras i.

Det var en kort genomgång av de olika kalibrar och vapentyper som finns på luftvapen och kolsyrevapen. Du är givetvis alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller om det är något vi kan hjälpa dig med!